OM NEROLA

Med fokus på sociala medier erbjuder Nerola ditt företag hjälp med att hitta rätt kanaler och uttryckssätt för din digitala marknadsföring  via Twitter, Linkedin, Facebook, nyhetsbrev, blogg, hemsida etc. Detta kan ske genom bland annat föreläsningar och workshops. Du kan också få hjälp med texter, bilder och presentationsmaterial.

Vi har en bred erfarenhet av marknadsföring och kommunikation och har arbetat inom IT-branschen sedan 1999 och med webbkommunikation sedan 2005.

Sagt om Nerola:

Vi rekommenderar varmt Nerola till alla som är intresserade av att marknadsföra sig inom sociala medier, från de som inte har en närvaro idag, till de som behöver utveckla sin närvaro.

Efter att ha lyssnat på föreläsningen var gensvaret från åhörarna stort och frågorna hanterades fantastiskt bra. Som nyföretagare är det av yttersta vikt att förstå att världen fungerar annorlunda sedan introduktionen av Sociala Medier. 

Marie Douhan Seabra

CEO and co-founder, Scintillate AB

Comments are closed.